Az Ausztriai magyarok Facebook csoportjának honlapja
Search
Close this search box.

Magyarul

A SEO 1 PRO OG (a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üzemeltetett https://ausztriaimagyarok.info/ Közreműködői címlista (a továbbiakban „Weboldal” vagy „Szolgáltatás”) bármely elemének erre alkalmas eszközön történő megjelenítésével Ön (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:

A Szolgáltatás célja, hogy felületet biztosítson azon célból, hogy a közreműködők és a megrendelők könnyebben egymásra találjanak. A közreműködő a jelen felhasználási feltételek szempontjából az az entitás, aki megjelenik a Szolgáltatás listáján. Az Üzemeltető nem garantálja, hogy bármelyik közreműködő rendelkezik a megfelelő szakképesítésekkel vagy bármelyik pillanatban legálisan végezheti az általa megadott feladatokat az osztrák jogrendszer szerint.

Az Üzemeltető a Szolgáltatásban megjelenő közreműködőkkel szerződéses kapcsolatban áll, a közreműködők általában ellenszolgáltatás vagy havidíj fejében kerülnek fel a Szolgáltatás listájára. Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot egy közreműködővel, arról az Üzemeltető nem szerez tudomást, a felhasználó kapcsolatfelvételi adatait és a kapcsolatfelvétel részleteit nem kapja meg.

A Felhasználó a Szolgáltatásban megjelenő közreműködőktől szabad akarata szerint kérhet árajánlatot, nem korlátozva azt, hogy hány közreműködővel veszi fel a kapcsolatot.

Az Üzemeltető a közreműködőktől a Szolgáltatás listáján a következő adatokat jeleníti meg:

 1. A közreműködő nevét vagy cégnevét.
 2. A közreműködő elérhetőségeit.
 3. A közreműködő nyilvánosan elérhető, hivatalos adatbázisokban feltüntetett tevékenységeinek listáját. Ez Ausztriában bejegyzett közreműködő esetében a GISA Gewerbe­informations­system Austria (elérhetőség: https://www.gisa.gv.at/fshost-gisa-p/user/formular.aspx?pid=3e8b81d122df415db65b1ec312d5a452&pn=Be2102a48c44b427fa29b85296c7f6b3f#scrollid1) weboldalon a „Gewerbewortlaut” mező alatt található információkat jelöli. A Magyarországon bejegyzett közreműködő esetében egyéni vállalkozónál az Egyéni vállalkozók nyilvántartása (elérhetősége: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/) weboldalon a Főtevékenység és Egyéb tevékenységek szekciókban az “ÖVTJ szerinti megnevezés” mező alatt található információkat jelöli. A Magyarországon bejegyzett közreműködő esetében cég esetében az Igazságügyminisztérium által fenntartott Céginformációs rendszer (elérhetősége: https://www.e-cegjegyzek.hu/) weboldalon a Tárolt cégkivonat szekcióban az „A cég tevékenysége” mező alatt található információkat jelöli.
 4. A közreműködő által megadott információkat arról, hogy az adott közreműködő milyen feladatok ellátásában tud segíteni a Felhasználó számára.
 5. A közreműködő által megadott információkat arról, hogy az adott közreműködő Ausztria melyik földrajzi területén, illetve online tud segíteni a Felhasználó számára.
 6. A közreműködő Szolgáltatáson való megjelenésének dátumát.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás listáján a közreműködők által önmagukról megadott információkat jeleníti meg. Az Üzemeltető nem jogosult a közreműködők által önmagukról megadott információk valódiságának ellenőrzésére, ezért az Üzemeltető az esetlegesen ezen információkból eredő károkért, és a közreműködő tevékenységeiért, kommunikációjáért, tanácsaiért, szolgáltatásaiért és az általa okozott esetleges károkért nem vállal felelősséget. A közreműködők által az Üzemeltető részére fizetett havidíj kizárólag a Szolgáltatás fenntartásának adminisztratív költségére vonatkozik. Az Üzemeltető nem kap jutalékot a Szolgáltatásban megjelenő közreműködőktől a Felhasználókkal kapcsolatban, az Üzemeltető nem kap információt a Szolgáltatásban megjelenő közreműködők és az Felhasználók között esetlegesen létre jövő szerződésekről, adatokról.

A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett összes tevékenységért. A Szolgáltatás kizárólag az osztrák jogszabályoknak megfelelően használható, az Üzemeltető és harmadik fél jogainak megsértése nélkül.

Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Szolgáltatásban megjelenő közreműködőkkel kapcsolatban. A közreműködő tevékenységével, munkájával, tanácsaival vagy más cselekedeteivel kapcsolatos bármilyen igényérvényesítés kizárólag a kiválasztott közreműködővel szemben lehetséges, még akkor is, ha az adott közreműködő megtalálható a Szolgáltatás listáján, és a Felhasználó ezen a listán talált az adott közreműködőre. Az Üzemeltető nem tud segítséget nyújtani a Felhasználó és az adott közreműködő közötti jogi vagy másféle vitákban történő közvetítésben, mivel kizárólag az adott közreműködő tartozik felelősséggel a saját tevékenységéért, tanácsaiért, az általa elvégzett munkáért vagy szolgáltatásért, illetve bármilyen más cselekedetéért.

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a Szolgáltatás folyamatosan elérhető legyen, de nem vállal felelősséget a Szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő bármilyen következménnyel kapcsolatban, ide értve, de nem kizárólagosan a következőket: a Szolgáltatásban való kimaradás, a Szolgáltatás használatával kapcsolatos adatvesztés, vagy az Üzemeltetőtől független harmadik felek cselekedeti, amelyekhez az adatokat a Szolgáltatásból nyerhették ki.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás használatára a Felhasználóknak kizárólag magáncélra ad engedélyt, a Felhasználó ennek megfelelően a Szolgáltatást korlátlan számban felkeresheti, a rajta lévő adatokat felhasználhatja a kapcsolatfelvétel és informálódás céljából.

Tilos a Szolgáltatásban található adatok másolása, duplikációja vagy felhasználása annak érdekében, hogy a Szolgáltatáshoz hasonló vagy azonos célú Szolgáltatás jöjjön létre.

Az Üzemeltető a Szolgáltatásban megjelenő közreműködők adatainak valódiságát nem ellenőrzi, a közreműködő tevékenységi köreit kizárólag a Szolgáltatásba való bekerüléskor kérdezi le, és az ekkor érvényes adatokat jeleníti meg a Szolgáltatásban. Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a Szolgáltatásban megjelenő adatok a megjelenés minden pillanatában helyesek, aktuálisak vagy pontosak.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Szolgáltatásban megjelenő közreműködőket a saját, kizárólagos döntése alapján, bármikor felülvizsgálja, a rajta találhat közreműködők közül bármelyik közreműködőt eltávolítsa.

A Felhasználó jogosult visszajelzés küldésére a Szolgáltatással kapcsolatban, illetve a Szolgáltatás listáján megjelenő közreműködőkkel kapcsolatban. A visszajelzések elküldhetők e-mailben az info@seo1pro.at címre, illetve postai úton a SEO 1 PRO OG – 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Austria címre.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Szolgáltatásra az osztrák jogrendszer rendelkezései az irányadók, és a graz-i székhelyű bíróság joghatósága érvényes.

A Felhasználó a jelen feltételeket a Közreműködői címlista bármely elemének erre alkalmas eszközön történő megjelenítésével elfogadja.

Utolsó módosítás: 2024. április 20.

Auf Deutsch

Die Nutzungsbedingungen für die Nutzung der Mitwirkendenliste auf der von der SEO 1 PRO OG (im Folgenden: “Betreiber”) betriebenen Website https://ausztriaimagyarok.info/ (im Folgenden: “Website” oder “Dienst”) treten in Kraft, sobald Sie (im Folgenden: “Benutzer”) eines der Elemente auf dieser Website anzeigen:

Der Zweck des Dienstes ist es, eine Plattform bereitzustellen, um Vermittler und Auftraggeber leichter zusammenzubringen. Ein Vermittler ist für diese Nutzungsbedingungen eine Entität, die in der Liste des Dienstes erscheint. Der Betreiber garantiert nicht, dass ein Vermittler über die erforderlichen Qualifikationen verfügt oder dass er zu jedem Zeitpunkt gemäß österreichischem Recht legal die von ihm angegebenen Aufgaben ausführen kann.

Der Betreiber steht in vertraglicher Beziehung zu den auf der Website erscheinenden Vermittlern, die in der Regel gegen Entgelt oder monatliche Gebühren in die Liste des Dienstes aufgenommen werden. Wenn ein Benutzer Kontakt mit einem Vermittler aufnimmt, hat der Betreiber keine Kenntnis davon, erhält keine Kontaktinformationen des Benutzers und erhält keine Details zur Kontaktaufnahme.

Ein Benutzer kann von den in der Liste des Dienstes erscheinenden Vermittlern freiwillig Angebote anfordern, ohne Beschränkungen, wie viele Vermittler er kontaktiert.

Der Betreiber zeigt folgende Informationen von den Vermittlern auf der Liste des Dienstes an:

 1. Den Namen oder die Firmenbezeichnung des Vermittlers.
 2. Die Kontaktdaten des Vermittlers.
 3. Eine Liste der öffentlich verfügbaren, offiziellen Datenbanken der Tätigkeiten des Vermittlers. Im Falle eines in Österreich registrierten Vermittlers werden die Informationen auf der Website des GISA Gewerbeinformations­system Austria (erreichbar unter: https://www.gisa.gv.at/fshost-gisa-p/user/formular.aspx?pid=3e8b81d122df415db65b1ec312d5a452&pn=Be2102a48c44b427fa29b85296c7f6b3f#scrollid1) unter dem Feld “Gewerbewortlaut” angezeigt. Im Falle eines in Ungarn registrierten Vermittlers bei einem Einzelunternehmer werden die Informationen auf der Website des Registers der Einzelunternehmer (erreichbar unter: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/) in den Abschnitten Haupttätigkeit und Sonstige Tätigkeiten unter dem Feld “Gemäß ÖVTJ bezeichneter Name” angezeigt. Im Falle eines in Ungarn registrierten Unternehmens werden die Informationen auf der Website des vom Justizministerium betriebenen Unternehmensinformationssystems (erreichbar unter: https://www.e-cegjegyzek.hu/) in der Sektion “Tárolt cégkivonat” unter dem Feld “A cég tevékenysége” angezeigt.
 4. Informationen, die der Vermittler darüber gibt, welche Aufgaben er für den Benutzer erfüllen kann.
 5. Informationen, die der Vermittler darüber gibt, in welchem geografischen Gebiet von Österreich oder online er dem Benutzer helfen kann.
 6. Das Datum, an dem der Vermittler im Dienst erscheint

Der Betreiber zeigt auf der Liste des Dienstes die von den Vermittlern über sich selbst angegebenen Informationen an. Der Betreiber ist nicht berechtigt, die Richtigkeit der von den Vermittlern über sich selbst gemachten Angaben zu überprüfen. Daher übernimmt der Betreiber keine Verantwortung für Schäden, die aus diesen Informationen entstehen könnten, sowie für die Tätigkeiten, die Kommunikation, die Ratschläge, die Dienstleistungen und eventuelle Schäden, die durch die Vermittler verursacht werden. Die monatliche Gebühr, die die Vermittler dem Betreiber zahlen, bezieht sich ausschließlich auf die Verwaltungskosten für den Betrieb des Dienstes. Der Betreiber erhält keine Provision von den auf der Website des Dienstes erscheinenden Vermittlern im Zusammenhang mit den Nutzern, und der Betreiber erhält keine Informationen über eventuelle Verträge oder Daten zwischen den auf der Website des Dienstes erscheinenden Vermittlern und den Nutzern.

Der Benutzer ist für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Dienst verantwortlich. Der Dienst darf nur gemäß den österreichischen Gesetzen genutzt werden, ohne die Rechte des Betreibers oder Dritter zu verletzen.

Der Betreiber schließt jede Haftung im Zusammenhang mit den auf der Website des Dienstes erscheinenden Vermittlern aus. Alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Tätigkeit, der Arbeit, den Ratschlägen oder anderen Handlungen der Vermittler können ausschließlich gegen den ausgewählten Vermittler geltend gemacht werden, auch wenn der betreffende Vermittler auf der Liste des Dienstes zu finden ist und der Benutzer den Vermittler auf dieser Liste gefunden hat. Der Betreiber kann keine Unterstützung bei der Vermittlung rechtlicher oder anderer Streitigkeiten zwischen dem Benutzer und dem jeweiligen Vermittler leisten, da ausschließlich der jeweilige Vermittler für seine eigene Tätigkeit, seine Ratschläge, die von ihm erbrachte Arbeit oder Dienstleistung sowie für jede andere Handlung verantwortlich ist.

Der Betreiber bemüht sich, den Dienst kontinuierlich verfügbar zu halten, übernimmt jedoch keine Verantwortung für die Folgen fehlerhafter oder nicht bestimmungsgemäßer Nutzung des Dienstes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Ausfälle des Dienstes, Datenverlust im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes oder Handlungen Dritter, die unabhängig vom Betreiber sind und bei denen Daten aus dem Dienst abgerufen wurden.

Der Betreiber erlaubt den Nutzern die Nutzung des Dienstes ausschließlich für private Zwecke. Entsprechend darf der Benutzer den Dienst unbegrenzt oft besuchen und die darin enthaltenen Daten für Kontaktaufnahme und Information verwenden.

Das Kopieren, Duplizieren oder die Nutzung der Daten im Dienst, um einen ähnlichen oder identischen Dienst zu erstellen, ist untersagt.

Der Betreiber überprüft nicht die Richtigkeit der Daten der auf der Website erscheinenden Vermittler. Die Tätigkeitsbereiche der Vermittler werden nur zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Dienst abgefragt, und die zu diesem Zeitpunkt gültigen Daten werden im Dienst angezeigt. Der Betreiber garantiert nicht, dass die in dem Dienst angezeigten Daten zu jedem Zeitpunkt korrekt, aktuell oder genau sind.

Der Betreiber ist berechtigt, die auf der Website erscheinenden Vermittler nach eigenem Ermessen jederzeit zu überprüfen und einen beliebigen Vermittler daraus zu entfernen.

Der Benutzer hat das Recht, Feedback zum Dienst oder zu den auf der Website erscheinenden Vermittlern zu senden. Feedback kann per E-Mail an info@seo1pro.at oder per Post an die SEO 1 PRO OG – 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Österreich gesendet werden.

Der Betreiber erklärt, dass für den Service die Bestimmungen des österreichischen Rechtssystems maßgeblich sind und die Gerichtsbarkeit am Standort Graz gilt.

Der Benutzer akzeptiert diese Bedingungen durch die Anzeige eines beliebigen Elements der Mitwirkendenliste auf einem geeigneten Gerät.

Letzte Änderung: 20. April 2024.