Az Ausztriai magyarok Facebook csoportjának honlapja
Search
Close this search box.

Magyarul

Jelen adatkezelési tájékoztató az Online tanácsadáshoz kapcsolódó személyes adatok 2024.06.21-t követő tárolására és kezelésére vonatkozik.

A SEO 1 PRO OG az Ön személyes adatainak kezelését az alábbiak szerint végzi:

1. Az adatkezelő megnevezése

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

Az Online tanácsadás során az érintett(ek) által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt Online tanácsadáshoz (https://ausztriaimagyarok.info/ausztriaba-koltozes-gyerekekkel-munkakereses-es-buktatok/) szükséges kapcsolatfelvétel és a hatályos osztrák adminisztratív, számlázási kötelezettségek teljesítése.

3. Az adatkezelés jogalapja

A megadott adatokat kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával kapjuk meg, az adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása, melyet az Online tanácsadás megrendelésével ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]

4. A kezelt adatok köre

Az Online tanácsadás megrendelésekor az (1) Ön nevét, az (2) Ön telefonszámát, és az (3) Ön email címét kell megadnia. Emellett megadhatja megjegyzéseit és kérdéseit az űrlapon.

Emellett, az Online tanácsadás megrendelésekor Önnek meg kell adnia a következő adatokat: (1) az Ön neve, (2) az Ön címe, ide értve az országot is.

5. Az adatkezelés időtartama

Az Online tanácsadás megrendelésekor megadott adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg a kapcsolatfelvételhez szükségesek, de legkésőbb az megrendelést követő 30 napon belül véglegesen törli.

A számlázáshoz megadott számlázási adatokat az Adatkezelő a vonatkozó osztrák jogszabályokban meghatározott ideig kezeli.

Az adatkezelést Ön a vonatkozó osztrák törvényekben kötelezően előírt eseteket kivéve visszavonhatja, az Adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával. Ezt megteheti emailben az info@seo1pro.at címre küldve, vagy postai úton a SEO 1 PRO OG – 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Austria címre írva.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A honlap tárhelyét a Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.) biztosítja. Elérhetőség: e-mail: info@ezit.hu , weboldal: https://www.ezit.hu/ , Telefon: +36 1 700 40 30. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat: https://www.ezit.hu/adatvedelem/ , Adattovábbítási nyilatkozat: https://www.ezit.hu/adattovabbitasi-nyilatkozat/

A számlázási adatokat a könyvelés során Monika Oberhauser is kezeli. Elérhetőségei: Hauptstraße 38, 7372 Draßmarkt, Telefon: +43 677 61208303, e-mail: info@monikaoberhauser.at. Adatvédelmi nyilatkozat: http://www.monikaoberhauser.at/datenschutz/

Az Online tanácsadás megrendeléséhez az űrlapot a Google Ireland Limited biztosítja. Elérhetőségei: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Weboldal: https://www.google.com, Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy

Cookie értesítő: Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dánia, Telefon: + 45 50 333 777, E-mail: mail@cookiebot.com. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon. Felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, valamint kérheti kezelt személyes adatai átadását.

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR [általános adatvédelmi rendelet] – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS [EU] 2016/679 RENDELETE [2016. április 27.] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, előírásaival, panaszt tehet a Ezenkívül Önnek jogában áll panaszt benyújtani az Osztrák Adatvédelmi Hatósághoz, mint felelős felügyeleti hatósághoz. Elérhetősége: https://www.dsb.gv.at/

Jogairól részletes tájékoztatást az https://ausztriaimagyarok.info/ oldalon található adatkezelési tájékozatóban, illetve az info@seo1pro.at e-mailcímre, vagy a 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Fürstenfeld, Ausztria címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

Utolsó módosítás: 2024. június 21.

Auf Deutsch

Diese Datenschutzinformation bezieht sich auf die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Online-Beratung ab dem 21.06.2024.

SEO 1 PRO OG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten wie folgt:

1. Bezeichnung des Datenverantwortlichen

  • Datenverantwortlicher: SEO 1 PRO OG
  • Sitz: 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Österreich
  • Vertreten durch: Császár Viktor István, Geschäftsführer
  • Webseite: https://ausztriaimagyarok.info/
  • Kontakt: info@seo1pro.at

(im Folgenden: der „Datenverantwortliche“)

Der Datenverantwortliche übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der von den Betroffenen im Rahmen der Online-Beratung angegebenen Daten.

2. Zweck der Datenverarbeitung

Der Zweck der Datenverarbeitung ist die Kontaktaufnahme für die von Ihnen bestellte Online-Beratung (https://ausztriaimagyarok.info/ausztriaba-koltozes-gyerekekkel-munkakereses-es-buktatok/) sowie die Erfüllung der geltenden österreichischen administrativen und buchhalterischen Verpflichtungen.

3. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Die angegebenen Daten werden ausschließlich mit Ihrer vorherigen Einwilligung erhoben, die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist daher Ihre Einwilligung, die Sie mit der Bestellung der Online-Beratung erteilen. [DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. a)]

4. Umfang der verarbeiteten Daten

Bei der Bestellung der Online-Beratung müssen Sie (1) Ihren Namen, (2) Ihre Telefonnummer und (3) Ihre E-Mail-Adresse angeben.

Darüber hinaus können Sie im Formular Ihre Anmerkungen und Fragen angeben. Zusätzlich müssen Sie bei der Bestellung der Online-Beratung folgende Daten angeben: (1) Ihren Namen, (2) Ihre Adresse, einschließlich des Landes.

5. Dauer der Datenverarbeitung

Die bei der Bestellung der Online-Beratung angegebenen Daten werden vom Datenverantwortlichen so lange verarbeitet, wie sie für die Kontaktaufnahme erforderlich sind, jedoch spätestens 30 Tage nach der Bestellung endgültig gelöscht.

Die für die Rechnungsstellung angegebenen Abrechnungsdaten werden vom Datenverantwortlichen für den in den einschlägigen österreichischen Gesetzen festgelegten Zeitraum verarbeitet.

Die Datenverarbeitung kann von Ihnen mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle durch eine Erklärung an den Datenverantwortlichen widerrufen werden. Dies können Sie per E-Mail an info@seo1pro.at oder per Post an SEO 1 PRO OG – 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Österreich tun.

6. Information über die Inanspruchnahme von Auftragsverarbeitern

Das Hosting der Webseite wird von der Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (Sitz: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.) bereitgestellt. Kontakt: E-Mail: info@ezit.hu, Webseite: https://www.ezit.hu/, Telefon: +36 1 700 40 30. Datenschutz- und Datenverarbeitungsrichtlinie: https://www.ezit.hu/adatvedelem/, Datenübermittlungserklärung: https://www.ezit.hu/adattovabbitasi-nyilatkozat/

Die Abrechnungsdaten werden im Rahmen der Buchhaltung auch von Monika Oberhauser verarbeitet. Kontaktdaten: Hauptstraße 38, 7372 Draßmarkt, Telefon: +43 677 61208303, E-Mail: info@monikaoberhauser.at. Datenschutzerklärung: http://www.monikaoberhauser.at/datenschutz/

Das Formular zur Bestellung der Online-Beratung wird von der Google Ireland Limited bereitgestellt. Kontaktdaten: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Webseite: https://www.google.com, Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy

Cookie-Benachrichtigung: Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dänemark, Telefon: +45 50 333 777, E-Mail: mail@cookiebot.com. Datenschutzerklärung: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

7. Rechte und Rechtsbehelfe der Betroffenen

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit gemäß den in Punkt 5 angegebenen Methoden widerrufen. Sie können Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten anfordern und deren Berichtigung oder Löschung verlangen, die Verarbeitung einschränken sowie die Übermittlung der verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO [Allgemeine Datenschutzverordnung] – VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr) verstößt, können Sie eine Beschwerde bei der Österreichischen Datenschutzbehörde einreichen, die als zuständige Aufsichtsbehörde fungiert. Kontakt: https://www.dsb.gv.at/

Detaillierte Informationen über Ihre Rechte finden Sie in der Datenschutzinformation auf https://ausztriaimagyarok.info/ oder durch eine Anfrage an info@seo1pro.at oder per Post an 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Fürstenfeld, Österreich.

Letzte Änderung: 21. Juni 2024