Az Ausztriai magyarok Facebook csoportjának honlapja
Search
Close this search box.

Magyarul

A SEO 1 PRO OG tulajdonosai vagy munkatársa (a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üzemeltetett Online tanácsadás (a továbbiakban „Szolgáltatás”) bármely elemének erre alkalmas eszközön történő megrendelésével Ön (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:

1. A Szolgáltatás célja és leírása

A Szolgáltatás célja, hogy a hivatalos kormányzati oldalakon vagy más forrásokban megtalálható információkat az Üzemeltető egy online beszélgetés keretében átadja a Felhasználónak. Az Üzemeltető kizár mindennemű felelősséget, mely az átadott információk felhasználásából vagy fel nem használásából ered, ide értve azokat az eseteket, amikor az információk hiányosak, nem pontosak, elavultak vagy más módon nem helytállóak.

Amennyiben a Szolgáltatás során Weboldalak, Vállalkozások, Szolgáltatások vagy más Entitások (a továbbiakban: „Entitás”) neve elhangzik, úgy az Üzemeltető kijelenti, hogy nincs üzleti kapcsolatban ezekkel az Entitásokkal, és nem vállal felelősséget a működésükért vagy tevékenységükért, és az Entitásokról szóló információkat nyilvános felületekről szerzi be, melynek valódiságáért vagy pontosságáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

2. A Szolgáltatás teljesítése

Az Üzemeltető az Online tanácsadás felhasználási feltételeknek megfelelően teljesíti a Szolgáltatást. Az Üzemeltető vállalja, hogy a Szolgáltatást a legjobb tudomása szerint, a Szolgáltatás célja szerint teljesíti.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető a tanácsadáson átadott információkat szóban adja át, melynek rögzítéséhez az Üzemeltető, a Felhasználó saját célra történő írott formájú jegyzetelésén kívül nem járul hozzá. Az Üzemeltető semmilyen formában nem járul hozzá, hogy a Felhasználó a tanácsadásról képi vagy hangi felvételeket készítsen.

Az Üzemeltető kijelenti és a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatáson elhangzottak nem számítanak üzleti, életviteli, jogi, adóügyi, könyvelői, hatósági vagy egyéb, szakmai végzettséghez és/vagy hatósági vagy más engedélyhez kötött szakmához. Az Üzemeltető kijelenti és a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás során elhangzott információk kizárólag nyilvános forrásokból származnak, a Szolgáltatás díja pedig az ezek összegyűjtéséhez szükséges költséget fedezi.

3. A Szolgáltatás létrejötte

A Szerződés az Üzemeltető és a Felhasználó között ráutaló magatartással jön létre, amikor a Felhasználó a Szolgáltatást írásos formában megrendeli, és a Szolgáltatás díját kifizeti. A Felhasználó a Szolgáltatás díjának kifizetésével arról is nyilatkozik, hogy cselekvőképessége és szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A Felhasználónak a Szolgáltatás számlázásához és megrendeléséhez megadott adatainak hiánytalannak és valósnak kell lenniük, a Felhasználó nyilatkozik a megadott adatok hiánytalanságáról és valóságosságáról. Az Üzemeltető a Szolgáltatás megrendelésének és kifizetésének visszaigazolásával nyilatkozik arról, hogy a Szolgáltatást az előre megbeszélt időpontban, vagy annak akadályoztatása esetén egy későbbi, újra megbeszélt időpontban megtartja a jelen Online tanácsadás felhasználói feltételeknek megfelelően.

4. A Szolgáltatás kifizetése, pénzvisszatérítés

A Felhasználó megrendelése és az Üzemeltető a megrendelést követő visszaigazolása után a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik. A Felhasználó a Szolgáltatás díját banki átutalással vagy Paypal átutalással fizetheti ki. Egyéb fizetési mód akkor lehetséges, ha erről előzetesen a Felhasználó és az Üzemeltető megegyezik. A Felhasználó belegyezik, hogy a Szolgáltatás díjának kifizetésekor felmerülő minden egyéb költséget és díjat, ide értve, de nem kizárólagosan a banki átutalás díját, a pénzváltási díjakat, a Felhasználó fizeti, ezek a Szolgáltatás árából nem vonthatók le.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás díjának beérkezéséről írásbeli visszaigazolást küld a Felhasználó számára. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás jellege miatt a Szolgáltatás ára nem visszatéríthető.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóval előre megállapodott időpontban nem tud jelen lenni a Szolgáltatáson, úgy előzetesen kérheti 1 alkalommal a Szolgáltatás időpontjának áthelyezését, legkésőbb a szolgáltatás időpontja előtt 24 órával.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás megállapodott időpontjában nem áll rendelkezésre, és az online tanácsadáson nem vesz részt, illetve előre nem jelezte új időpont kérési szándékát, akkor a Szolgáltatást teljesítettnek kell venni még akkor is, ha azon a Felhasználó nem volt jelen. Ugyanez érvényes akkor, ha a Felhasználó a Szolgáltatás időpontja előtt írásban kérte az időpont áthelyezését más időpontra, de mivel ezt már korábban 1 alkalommal megtette, ezért az időpont áthelyezésére ennek az Online tanácsadás felhasználói feltételeknek megfelelően már nem volt jogalapja, és a Szolgáltatást az Üzemeltető teljesítettnek veszi.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás megadott időpontjában nem jelenik meg online, hanem késik, úgy tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatást a megadott időpontban megkezdi, és a Felhasználó késésének időtartalmával nem tudja meghosszabbítani a Szolgáltatás időtartamát.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Szolgáltatásra az osztrák jogrendszer rendelkezései az irányadók, és a graz-i székhelyű bíróság joghatósága érvényes.

A Felhasználó a jelen feltételeket a Szolgáltatás írásban történő megrendelésével elfogadja.

Utolsó módosítás: 2024. június 21.

Auf Deutsch

Die Eigentümer oder Mitarbeiter von SEO 1 PRO OG (im Folgenden „Betreiber“) betreiben die Online-Beratung (im Folgenden „Dienstleistung“). Durch die Bestellung eines beliebigen Elements der Dienstleistung auf einem geeigneten Gerät akzeptieren Sie (im Folgenden „Benutzer“) die folgenden Nutzungsbedingungen:

1. Zweck und Beschreibung der Dienstleistung

Der Zweck der Dienstleistung besteht darin, die auf offiziellen Regierungsseiten oder anderen Quellen verfügbaren Informationen im Rahmen eines Online-Gesprächs an den Benutzer weiterzugeben. Der Betreiber schließt jegliche Haftung aus, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung der bereitgestellten Informationen ergibt, einschließlich der Fälle, in denen die Informationen unvollständig, ungenau, veraltet oder anderweitig nicht korrekt sind.

Sollten im Rahmen der Dienstleistung Namen von Webseiten, Unternehmen, Dienstleistungen oder anderen Entitäten (im Folgenden „Entitäten“) genannt werden, erklärt der Betreiber, dass keine Geschäftsbeziehung zu diesen Entitäten besteht und er keine Verantwortung für deren Betrieb oder Aktivitäten übernimmt. Die Informationen über die Entitäten stammen aus öffentlichen Quellen, für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit der Betreiber keine Gewähr übernimmt.

2. Erfüllung der Dienstleistung

Der Betreiber erbringt die Dienstleistung gemäß den Nutzungsbedingungen der Online-Beratung. Der Betreiber verpflichtet sich, die Dienstleistung nach bestem Wissen und dem Zweck der Dienstleistung entsprechend zu erbringen.

Der Benutzer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass der Betreiber die Informationen mündlich weitergibt und deren Aufzeichnung, abgesehen von schriftlichen Notizen des Benutzers für eigene Zwecke, nicht gestattet. Der Betreiber erlaubt in keiner Form die Anfertigung von Bild- oder Tonaufnahmen der Beratung durch den Benutzer.

Der Betreiber erklärt und der Benutzer akzeptiert, dass die im Rahmen der Dienstleistung geäußerten Informationen keine geschäftlichen, lebenspraktischen, rechtlichen, steuerlichen, buchhalterischen oder sonstigen professionellen Ratschläge darstellen, die eine fachliche Qualifikation und/oder behördliche oder andere Genehmigung erfordern. Der Betreiber erklärt und der Benutzer akzeptiert, dass die im Rahmen der Dienstleistung geäußerten Informationen ausschließlich aus öffentlichen Quellen stammen und dass die Gebühr für die Dienstleistung die Kosten für deren Sammlung abdeckt.

3. Zustandekommen der Dienstleistung

Der Vertrag zwischen dem Betreiber und dem Benutzer kommt durch schlüssiges Verhalten zustande, wenn der Benutzer die Dienstleistung schriftlich bestellt und die Gebühr für die Dienstleistung bezahlt. Mit der Zahlung der Gebühr erklärt der Benutzer, dass seine Handlungs- und Vertragsfähigkeit nicht eingeschränkt ist. Die vom Benutzer zur Rechnungsstellung und Bestellung der Dienstleistung angegebenen Daten müssen vollständig und wahrheitsgemäß sein, und der Benutzer bestätigt deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Der Betreiber bestätigt die Bestellung und Zahlung der Dienstleistung schriftlich und erklärt, dass die Dienstleistung zum vereinbarten Zeitpunkt oder, falls dies nicht möglich ist, zu einem späteren, neu vereinbarten Zeitpunkt gemäß diesen Nutzungsbedingungen der Online-Beratung erbracht wird.

4. Zahlung der Dienstleistung, Rückerstattung

Nach der Bestellung und der anschließenden Bestätigung der Bestellung durch den Betreiber ist der Benutzer zur Zahlung der Gebühr verpflichtet. Der Benutzer kann die Gebühr per Banküberweisung oder Paypal-Überweisung bezahlen. Andere Zahlungsmethoden sind möglich, wenn dies im Voraus zwischen dem Benutzer und dem Betreiber vereinbart wird. Der Benutzer akzeptiert, dass er alle zusätzlichen Kosten und Gebühren, die im Zusammenhang mit der Zahlung der Gebühr anfallen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Überweisungsgebühren und Währungsumrechnungsgebühren, trägt. Diese sind nicht von der Gebühr der Dienstleistung abziehbar.

Der Betreiber sendet dem Benutzer eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Gebühr. Der Benutzer akzeptiert, dass die Gebühr aufgrund der Natur der Dienstleistung nicht rückerstattbar ist.

Wenn der Benutzer zum vereinbarten Zeitpunkt nicht an der Dienstleistung teilnehmen kann, kann er einmalig eine Verschiebung des Termins beantragen, spätestens jedoch 24 Stunden vor dem Termin.

Wenn der Benutzer zum vereinbarten Zeitpunkt nicht anwesend ist und keinen neuen Termin beantragt hat, gilt die Dienstleistung als erbracht, auch wenn der Benutzer nicht anwesend war. Dies gilt auch, wenn der Benutzer schriftlich einen neuen Termin beantragt hat, dies jedoch bereits einmal getan hat und somit gemäß diesen Nutzungsbedingungen der Online-Beratung kein Anspruch auf eine weitere Verschiebung besteht, und die Dienstleistung vom Betreiber als erbracht angesehen wird. Wenn der Benutzer zum angegebenen Zeitpunkt nicht online erscheint und verspätet ist, akzeptiert er, dass der Betreiber die Dienstleistung zum angegebenen Zeitpunkt beginnt und die Dauer der Dienstleistung nicht um die Verspätungszeit verlängert wird.

Der Betreiber erklärt, dass für die Dienstleistung das österreichische Recht gilt und das Gericht in Graz zuständig ist.

Der Benutzer akzeptiert diese Bedingungen durch die schriftliche Bestellung der Dienstleistung.

Letzte Änderung: 21. Juni 2024