Az Ausztriai magyarok Facebook csoportjának honlapja
Search
Close this search box.

Osztrák állampolgárság megszerzése, osztrák-magyar kettős állampolgárság

osztrák zászló

* * * * *

* * * * *

Az osztrák állampolgárság többféle módon is megszerezhető, ebben a cikkben arról a kétféle módról lesz szó, mely az ausztriai magyarok számára fontos:

Osztrák állampolgárság megszerzése családi alapon, leszármazással születéssel – Erwerb durch Abstammung

A gyerekek az osztrák állampolgárságot a születés pillanatától megszerzik, ha

 • az anya osztrák állampolgár VAGY
 • a szülők házasok, és csak az apa osztrák állampolgár

Amennyiben a szülők nem házasok, és csak a gyermek apja osztrák állampolgár, míg az anya más ország állampolgára, a gyermek az osztrák állampolgárságot családi alapon szerezheti meg, amennyiben az osztrák apa a születést követő nyolc héten belül elismeri apaságát vagy az apaságát bíróságilag megállapítják.

Az apaság már a gyermek születése előtt is elismerhető. Azokban az esetekben, amikor a születést követő nyolc héten túl történik az elismerés vagy az apaság bírósági megállapítása, a gyermek az osztrák állampolgárságot könnyített feltételek mellett adományozással is megszerezheti.

Ha a gyermek a születéskor az osztrák állampolgárság mellett más állampolgárságot is megszerez – például a másik szülőtől (“ius sanguinis”) vagy a születése országában (például az USA-ban), ahol a teritorialitás elve (“ius soli”) érvényes, akkor a gyermek két állampolgársággal rendelkezik majd (kettős állampolgárság).

Bár az osztrák jog alapesetben nem engedi a kettős állampolgárságot, ez az egyik kivétel, amikor mégis lehetséges. Az osztrák jog szerint a gyermeknek felnőttként sem kell döntenie a két állampolgársága között.

Kiegészítés: A magyar jog szerint, amenyiben az anya házas, de a gyermek nem a férjétől születik, hanem egy másik férfitól, akkor az apasági elismerő nyilatkozat nem érvényes, és a gyerek apja a férj lesz. Ilyenkor a biológiai apa állampolgárságát csak akkor kapja meg a gyerek, ha mindhárom érintett (apa, anya, férj) a magyar hatóság előtt nyilatkozatot tesz vagy bíróság megállapítja az apaságot (köszönjük Évának a kiegészítést).

Osztrák állampolgárság megszerzése adományozással, honosítással – Erwerb durch Verleihung

Az állampolgárság odaadományozásának, a honosításnak lehetnek eltérő feltételei attól függően, hogy valaki azért kapja meg, mert jogosult rá, vagy azért, mert egy hatósági külön mérlegelés alapján odaítéli.

Általános feltételek:

 • Legalább tíz éves törvényes és megszakítás nélküli tartózkodás Ausztriában, ebből legalább öt év állandó tartozkodási engedéllyel
 • Makulátlan előélet: nincs érvényben lévő bírósági ítélet, nem folyik a jelentkező ellen ausztriai vagy külföldi büntetőeljárás, és nincsen súlyos közigazgatási jogsértése
 • Biztos megélhetés igazolása munkaviszonyból, másféle jövedelemből legalább 36 hónapra a kérelmet megelőző 6 évből, melyből az utolsó 6 hónapnak közvetlenül a kérelmet megelőzően kell teljesülnie
 • Német nyelv ismerete, megfelelő ismeretek az osztrák alkotmányos rendről és alapelvekről, Ausztria és az adott tartomány történelméről, ezeket írásbeli vizsgával bizonyítva. Kivétel, ha pl. német a kérelmező anyanyelve vagy kiskorú, és pozitív értékelést kapott a német tantárgyra az iskolában.
 • Pozitív hozzáállás az Osztrák Köztársasághoz, és a jelentkező nem lehet veszélyes a közbékére, a rendre és a biztonságra.
 • Nem lehet érvényben lévő tartózkodási tilalom, illetve erre irányuló folyamatban lévő ügy
 • Nincs kiutasítási határozat Ausztriából, más EU tagállamból vagy Svájcból
 • Nem történt kiutasítás Ausztriából az elmúlt 18 hónapban
 • Nincs kapcsolat szélsőséges vagy terrorista csoporthoz
 • Korábban nem történt előző állampolgárság elvesztése
 • Az osztrák állampolgárság megszerzésével nem sérülnek az Osztrák Köztársaság érdekei vagy nem érinti lényegesen a nemzetközi kapcsolatait

Az állampolgárság megszerzésének menete

Az osztrák állampolgárság adományozására vonatkozó kérelmet személyesen kell benyújtani az illetékes hatóságnál. Ezt a hatóság által biztosított űrlapok segítségével kell megtenni. A csatolandó okmányokról és igazolásokról a hatóságtól lehet tájékoztatást kérni.

Idegen nyelvű okmányokat az eredetiben és Ausztriában hitelesített fordítással együtt kell benyújtani. A hitelesített fordítók listájáról szintén a hatóság tud tájékoztatást adni.

További információk a kötelesség és a hadkötelesség mellett találhatóak az oesterreich.gv.at weboldalon is.

Osztrák állampolgárság szerezhető még többek között az alábbi módokon:

 • legalább 30 éves megszakítás nélküli ausztriai fő lakóhely igazolható
 • legalább 15 éves törvényes és megszakítás nélküli ausztriai tartózkodás, a megfelelő személyi és szakmai integráció igazolásával
 • legalább 6 éves jogszerű és megszakítás nélküli ausztriai tartózkodás igazolásával, ha 5 éves házasság fennáll egy osztrák állampolgárral, és a házastársak egy háztartásban élnek
 • legalább 10 éves jogszerű és megszakítás nélküli ausztriai tartózkodás menekültstátusszal
 • Ausztriában, amennyiben az “menekült” státusz érvényesül.

Különleges szabályok vonatkoznak kiemelkedő sportolói, társadalmi stb. teljesítmény elérése esetén, illetve olyan esetekben, amikor az állampolgárságot egy hatóság Ausztria érdekei miatt adja meg. Ezekről pontos tájékoztatás kapható a Ausztria hivatalos információs oldalán, ide kattintva.

Kettős állampolgárság

Az osztrák állampolgársági jog általában nem engedi meg a kettős vagy többes állampolgárságot. Ez alól csak kivételes esetekben van eltérés.

Aki önként szerzi meg más ország állampolgárságát, általában elveszíti az osztrák állampolgárságát. Az osztrák állampolgárság megtartásához írásbeli kérelmet kell benyújtani a külföldi állampolgárság megszerzése előtt, és azt írásban kell jóváhagyni.

A jóváhagyást többet között ezen esetekben lehet megkapni az osztrák államtól:

 • a már megtett vagy várhatóan még bekövetkező kivételes teljesítmények miatt
 • az Ausztria érdekében különösen méltányolható okból
 • a kérelmező magán- és családi életében különösen méltányolható okból
 • kiskorúak esetében a gyermek érdekének megfelelően

Fontos, hogy az állampolgárság megtartásának jóváhagyását a külföldi állampolgárság igénylését megelőzően kell elérni, különben automatikusan elveszik az osztrák állampolgárság.

Az állampolgárság megtartásának ellenőrzésére és jóváhagyására az illetékes tartományi kormányhivatal áll rendelkezésre. A megtartási kérelmek külföldön is benyújthatók a lakóhely szerint illetékes szakmai képviseletnél (nagykövetség vagy konzulátus).

Aki az osztrák állampolgárságot honosítás útján szerezi meg, annak általában fel kell adnia a korábbi állampolgárságát. Ha a már meglévő állampolgárság szerinti ország jogrendszere nem írja elő az állampolgárság automatikus elvesztését az osztrák állampolgárság megszerzésével, akkor először az osztrák állampolgárság odaítélésére kerül sor.

Ezután amennyiben lehetséges, a szóban forgó személynek két év alatt be kell nyújtania az eredeti állampolgárságáról való lemondás igazolását, majd ezt követően kapja meg az osztrák állampolgárságot. Amennyiben a korábbi állampolgárságról való lemondás nem lehetséges vagy nem elvárható, azt kizárólag az illetékes osztrák tartományi kormányhivatal állapíthatja meg. Ilyenkor nem kell benyújtani az eredeti állampolgárságról való lemondás igazolását.

Az osztrák állampolgárság adományozása történhet az Ausztria érdekében már elvégzett és várhatóan még elvégzett kivételes teljesítmények alapján is. Ilyen esetekben Ausztria lemond arról, hogy megkövetelje a korábbi állampolgárság lemondását.

Egy fontos kivétel, hogy az olyan gyerekek, akik a születésüktől fogva az egyik szülőtől egy másik ország állampolgárságát öröklik (ius sanguinis), vagy egy országban (pl. USA) születve területi alapon kap állampolgárságot (ius soli), az osztrák állampolgárságát nem veszíti el, és kettős állampolgár lesz. Az ilyen gyermeknek a nagykorúság elérésekor sem kell választania az állampolgárságai között, hanem továbbra is kettős állampolgár marad.

Készítette: Ausztriai Magyarok

Share the Post: