Az Ausztriai magyarok Facebook csoportjának honlapja
Search
Close this search box.

Osztrák családi pótlék – Familienbeihilfe információk és 2024-es összegek

osztrák családi pótlék magyaroknak

* * * * *

* * * * *

Ausztriában a gyereket nevelő szülők, függetlenül foglalkoztatásuktól vagy jövedelmüktől, jogosultak a családi pótlékra.

Ha neked is ügyintézésre van szükséged, akkor nézz körül a Közreműködői címlistánkon, és válassz egy közreműködőt a tetszésed szerint! Ide kattintva eléred a címlistát.

A cikk tartalomjegyzéke:

Hány éves korig jár az osztrák családi pótlék?

Alapesetben a családi pótlék a gyermek 19. éves koráig jár. Ha a gyerek még ekkor is tanul (felsőoktatás, szakképzés, továbbképzés, stb.), akkor maximum 24 éves koráig jár a családi pótlék. A gyermek jövedelme a 19. életkorig nem számít, 20 éves kortól az adóköteles összes jövedelme nem haladhatja meg az évi 15000 eurót. Az, hogy mi számít bele az adóköteles jövedelembe a családi pótlék szempontjából, külön szabályok részletezik.

A családi pótlékot készpénzben nem lehet felvenni, hanem csak bankszámlára lehet utaltatni.

3 vagy több gyermek nevelése esetén a szülőknek jár a Mehrkindzuschlag (többgyermekes pótlék) is, erről a cikk alján találhatsz bővebb információkat.

Ki jogosult a családi pótlékra Ausztriában?

Az osztrák családi pótlékra azok a szülők jogosultak, akik:

  • rendelkeznek ausztriai munkaviszonnyal vagy vállalkozói jogviszonnyal
  • a gyermekük velük együtt él egy háztartásban, vagy amelyeknek túlnyomórészt ők nyújtanak eltartást, ha egyik szülő sem része a háztartásnak
  • alapesetben a családi pótlék az anyának jár, az apa kérvényezheti, hogy ő kapja
  • a gyermek 19 éves kora után csak akkor jár a pótlék, ha a gyerek tanul (illetve néhány kiegészítő, speciális esetben)
  • a gyermek fogyatékossága esetén a családi pótlék 25 éves korig járhat, vagy egyedi elbírálás alapján még tovább

Kell igényelni az osztrák családi pótlékot? A magyaroknak igen

A családi pótlék igénylése mindenkor lehetséges, azonban csak visszamenőlegesen öt évig, az igénylés hónapjától számítva biztosítják. Az illetékes hatóság a Finanzamt Österreich.

2015. május 1. óta automatikus a családi pótlék minden Ausztriában született gyermek esetén. A gyermek adatait és a szülők személyazonosító adatait az anyakönyvi hivatal rögzíti a Zentrales Personenstandsregister (ZPR) – Központi Személyzeti Nyilvántartásban. Ezek az adatok továbbításra kerülnek a Bundesministerium für Inneres (BMF) – Belügyminisztériumhoz (ez a ZPR üzemeltetője), amely a Finanzverwaltung-nak (Pénzügyi Hivatalnak) továbbítja azokat. A Pénzügyi Hivatal az elektronikus adatok alapján automatikusan ellenőrzi, hogy fennállnak-e a családi pótlék folyósításához szükséges feltételek és információk.

Ha igen, a szülőknek semmilyen további teendőjük nincs, nem kell családi pótlék iránti kérelmet benyújtaniuk, sem kapcsolatba lépniük az illetékes Finanzamttal. A Pénzügyi Hivatal tájékoztató levelet küld nekik, amelyben értesíti őket a gyermekükre vonatkozó családi pótlék iránti jogosultságról. Ezzel egyidejűleg a családi pótlék összege átutalásra kerül a bankszámlájukra.

Amennyiben a Pénzügyi Hivatalnak hiányoznak bizonyos információk, például a bankszámlaszám (IBAN, BIC), akkor a szülőket felkérik, hogy adja meg a hiányzó adatokat, illetve válaszoljon a még nem tisztázott kérdésekre. Ebben az esetben sem kell családi pótlék iránti kérelmet benyújtani, elég csak a tájékoztató levelet visszaküldeni a válaszokkal és igazolásokkal.

Ha a szülők a tájékoztató levél kézhezvétele után is további kérdésekkel rendelkeznek, akkor fordulhatnak a Finanzamt Infocenteréhez.

Családi pótlék iránti kérelem benyújtása magyarok számára

Minden más esetben, például amikor Magyarországról költözik valaki Ausztriába vagy Ausztriában vállal munkát, szükséges a családi pótlék iránti kérelem benyújtása. A családi pótlék iránti kérelmet elektronikus úton lehet benyújtani a FinanzOnline-on keresztül a lakóhely szerinti Finanzamthoz. A kérelemhez szükséges formanyomtatványok online beszerezhetők.

A családi pótlékot nagykorú gyermekek esetében is alapvetően csak a szülők igényelhetik, mivel ők jogosultak elsősorban a juttatásra. A gyermekek csak akkor jogosultak önállóan családi pótlékra, ha már nem élnek a szülőkkel közös háztartásban, és a szülők nem teljesítik igazoltan a tartási kötelezettségüket.

Ha neked is ügyintézésre van szükséged, akkor nézz körül a Közreműködői címlistánkon, és válassz egy közreműködőt a tetszésed szerint! Ide kattintva eléred a címlistát.

Az osztrák családi pótlék összege 2024-ben

Ausztriában a családi pótlék összege a gyerekek számától és életkorától függ. Az aktuális családi pótlék összegek Ausztriában 2024-ben a következők:

Gyermek életkoraHavi családi pótlék összege
0-3 évhavi 132,30 euró
3-10 évhavi 141,50 euró
10-19 évhavi 164,20 euró
19 év feletthavi 191,60 euró

Ezen felül, a családi pótlék összege testvérkedvezményekkel is növekszik minden további gyermek esetén. Például, ha egy családnak több gyereke van, az egyes gyerekekre eső összeg emelkedik az alábbiak szerint:

Gyerekek számaPlusz összeg havonta
2 gyerek esetén+8,20 euró/gyerek/hónap
3 gyerek esetén+20,20 euró/gyerek/hónap
4 gyerek esetén+30,70 euró/gyerek/hónap
5 gyerek esetén+37,20 euró/gyerek/hónap
6 gyerek esetén+41,50 euró/gyerek/hónap
7 gyerek esetén+60,30 euró/gyerek/hónap

Súlyosan fogyatékkal élő gyermekek esetén további pótlék jár, melynek összege havi 180,90 euró.

Végül, a családi pótlék mellett a Kinderabsetzbetrag (gyermektartási kedvezmény) összegére is jogosult minden adófizető, aki családi pótlékot kap. A Kinderabsetzbetrag összege havonta 67,80 euró) gyermekenként.

A kedvezmény összegét a családi pótlékkal együtt fizetik ki, külön kérelemre nincs szükség. A kedvezményt akkor is kifizetik, ha az adófizető nem fizet adót, vagy csak kevés adót fizet.

Hányadikán utalják az osztrák családi pótlékot?

Fontos megjegyezni, hogy a családi pótlék kifizetése havonta történik, általában a hónap 6. napján. Azonban előfordulhatnak késések, ha a kifizetés napja hétvégére vagy ünnepnapra esik.

Ha megadtuk az e-mail címünk, akkor a családi pótlék utalásáról üzenetet kapunk:

Sehr geehrte Bürgerin, sehr geehrter Bürger,
wir haben eine gute Nachricht für Sie: Die Auszahlung Ihrer Familienleistung wie z. B. Familienbeihilfe oder Kinderabsetzbetrag ist veranlasst. Sie erhalten Ihr Geld in den nächsten Tagen.
Hinweis: Diese Nachricht wurde automatisiert erstellt. Bitte antworten Sie nicht darauf.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Finanzamt

Az utalást sokszor nem a Finanzamt küldőnéven lehet megtalálni, hanem valamelyik részlege utalja az összeget, az alábbi képen például az FA Österreich Oststeiermark:

finanzamt osztrák családi pótlék utalása

Az utalás részleteiben mindig megtekinthető, hogy mit tartalmaz az összeg, az alábbi képen például a Familienbeihilfe és a Kindenabsetzbetrag együttes összege látható:

osztrák családi pótlék összege 2024

Az augusztusi kifizetés különlegessége, hogy ebben a hónapban a Schulstartgeld iskolakezdési támogatást is megkapják a 6 és 15 év közötti gyermekek, melynek összege 116,10 euró/gyermek. Ez a támogatás a családi pótlék kifizetésével együtt történik, tehát külön igénylést nem igényel.

Mehrkindzuschlag (többgyermekes pótlék)

A Mehrkindzuschlag, többgyermekes pótlék 2024-ben havonta 23,3 euró minden olyan harmadik és további gyermek után, aki az ország területén él, és akire családi pótlékot folyósítanak.

A szülők csak akkor jogosultak a pótlékra, ha a családi adóköteles jövedelem az igénylés évét megelőző naptári évben nem haladja meg a meghatározott összeget. A többgyermekes pótlékot minden naptári évre külön kell igényelni a Finanzamt Österreich-nél. Az igénylőlapok a Bundesministeriums für Finanzen honlapján érhetők el.

Családi jövedelemhatárok a Mehrkindzuschlag igényléséhez:

  • 2023: 55000 euró
  • 2022: 55000 euró
  • 2021: 55000 euró
  • 2020: 55000 euró
  • 2019: 55000 euró

Ha neked is ügyintézésre van szükséged, akkor nézz körül a Közreműködői címlistánkon, és válassz egy közreműködőt a tetszésed szerint! Ide kattintva eléred a címlistát.

Gyakran ismételt kérdések

Osztrák családi pótlék elvált szülők esetében: elvált szülők esetében a családi pótlékot az a szülő kapja, akivel a gyerek egy háztartásban található. Ha az édesapának van munkaviszonya vagy vállalkozói jogviszonya Ausztriában, de a gyerek az édesanyával él, akkor az édesanya jogosult az osztrák családi pótlékra.

Share the Post: