Az Ausztriai magyarok Facebook csoportjának honlapja
Search
Close this search box.

Egészségbiztosítás Ausztriában

ausztria orvos

* * * * *

* * * * *

Ausztriában a lakosság szinte teljes egészét (99,9 százalékát) lefedi a törvényes egészségbiztosítás. Ez a rendszer átfogó védelmet nyújt a biztosítottak és velük együtt biztosított hozzátartozóik számára betegség esetén.

Jelenleg Ausztriában a következő biztosítótársaságok működnek, melyek nem választhatók, hanem foglakozások alapján szerveződnek, és így kerül kiosztásra a biztosító az adott biztosítandó személy számára:

 • Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK – Osztrák Egészségbiztosítási Pénztár
 • Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau BVAEB – Közszolgálati dolgozók, vasutasok és bányászok biztosítási intézete
 • Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, SVS – Önálló Vállalkozók Társadalombiztosítási Intézete

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátásnak a törvényi előírásoknak megfelelően elegendőnek és célszerűnek kell lennie, de nem haladhatja meg a szükséges mértéket. A törvényes jogosultság a szolgáltatásokra – függetlenül az egészségbiztosítási hozzájárulás mértékétől – magában foglalja a természetbeni juttatások igénybevételét szerződéses orvosoknál, a biztosítók saját intézményeiben vagy szerződéses intézményekben (kórházakban) az adott esetben orvosilag szükséges szolgáltatásokra. Minden biztosított és jogosult személy ugyanazokat a jogokat élvezi.

A szolgáltatások nyújtása nagyrészt további költségek nélkül történik a biztosítottak számára. Azonban néhány biztosítóintézet, például az önálló vállalkozók társadalombiztosítási intézete (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, SVS), valamint a közszolgálati dolgozók, vasutasok és bányászok biztosítási intézete (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau, BVAEB) esetében önrész (Selbstbehalt) is előfordulhat az orvosi segítség igénybevételekor.

Szakmai hovatartozás

Az osztrák társadalombiztosítási rendszer szakmai alapon szerveződik. Ez azt jelenti, hogy egy adott biztosítótársasághoz való tartozás alapvetően az elvégzett tevékenységtől függ.

2020. január 1-je óta (a társadalombiztosítási struktúra reformja) a következő változások léptek életbe:

  A korábban a területi egészségbiztosítási pénztáraknál biztosított alkalmazottak az Osztrák Egészségbiztosítási Pénztárnál (Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK) vannak biztosítva. Szintén az ÖGK-nál vannak biztosítva azok a nyugdíjasok, akik korábban a területi egészségbiztosítási pénztáraknál voltak biztosítva, valamint azok is, akik a korábbi öt üzemi egészségbiztosítási pénztár egyikénél voltak biztosítva.

  A Közszolgálati dolgozók, vasutasok és bányászok biztosítási intézeténél (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau BVAEB) biztosítottak mind az egykori vasutasok és bányászok biztosítási intézeténél biztosított személyek, mind a korábban a közszolgálati biztosítónál biztosított közalkalmazottak, akik szolgálati viszonya 1998. december 31. után kezdődött, és azok a szerződéses alkalmazottak, akik szolgálati viszonya 2000. december 31. után kezdődött (amennyiben nem tartoznak egy tartományi szintű egészségügyi alaphoz), valamint a korábban a Bécsi Közlekedési Vállalat üzemi egészségbiztosítási pénztáránál biztosítottak és jogosult hozzátartozóik.

  A korábban a Kereskedelmi Társadalombiztosítási Intézetnél (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, SVA) biztosított kereskedők és szabadfoglalkozásúak az új Önálló Vállalkozók Társadalombiztosítási Intézeténél (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, SVS) vannak biztosítva. Szintén az SVS-nél vannak biztosítva a korábban a Mezőgazdasági és Erdészeti Társadalombiztosítási Intézetnél (Sozialversicherungsanstalt der Bauern, SVB) biztosított mezőgazdasági és erdészeti önálló vállalkozók.

  A törvényes egészségbiztosítás a biztosított hozzátartozóit is védi – további biztosítási hozzájárulás nélkül, vagy kedvezményes hozzájárulással (kiegészítő hozzájárulás). Azok a személyek, akik nem tartoznak a törvényes egészségbiztosítás hatálya alá, kérvényezhetik az önbiztosítást.

  Mit nyújt az egészségbiztosítás?

  A törvényes egészségbiztosítás szolgáltatásai többek között magukban foglalják:

  • Fiatalok és felnőttek szűrő- és megelőző vizsgálatai a betegségek korai felismerése érdekében
  • Betegellátás (orvosi segítség, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek, kórházi ellátás, illetve szükség esetén otthoni ápolás
  • Fogászati kezelés és fogpótlás
  • Betegszabadság alatt járó táppénz a munkaképtelenség esetén, valamint rehabilitációs ellátás a csökkent munkaképesség esetén, és visszailleszkedési támogatás hosszú betegség után
  • Természetbeni és pénzbeli ellátások anyaság esetén
  Share the Post: